Drifti forklarer

Organisasjonskart

Lær om organisasjonskart og deres betydning for struktur og kommunikasjon i bedrifter

Lær om organisasjonskart og deres betydning for struktur og kommunikasjon i bedrifter

Hva er et organisasjonskart?

Et organisasjonskart er en visuell representasjon av en bedrifts struktur, som viser hierarkiet og forholdet mellom ulike avdelinger og ansatte. Det gir en oversikt over hvem som rapporterer til hvem, og hvordan ulike deler av organisasjonen henger sammen.

Typer organisasjonskart

Det finnes flere typer organisasjonskart:

 • Hierarkisk kart: Viser en tydelig kommandolinje fra topp til bunn.

 • Funksjonelt kart: Organiserer ansatte basert på funksjoner eller avdelinger.

 • Matrisekart: Kombinerer funksjonelle og prosjektbaserte strukturer.

 • Flate kart: Viser en mindre hierarkisk struktur med færre ledelsesnivåer.

Hva er et organisasjonskart?

Et organisasjonskart er en visuell representasjon av en bedrifts struktur, som viser hierarkiet og forholdet mellom ulike avdelinger og ansatte. Det gir en oversikt over hvem som rapporterer til hvem, og hvordan ulike deler av organisasjonen henger sammen.

Typer organisasjonskart

Det finnes flere typer organisasjonskart:

 • Hierarkisk kart: Viser en tydelig kommandolinje fra topp til bunn.

 • Funksjonelt kart: Organiserer ansatte basert på funksjoner eller avdelinger.

 • Matrisekart: Kombinerer funksjonelle og prosjektbaserte strukturer.

 • Flate kart: Viser en mindre hierarkisk struktur med færre ledelsesnivåer.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Lær om organisasjonskart og deres betydning for struktur og kommunikasjon i bedrifter

Fordeler med organisasjonskart

Organisasjonskart gir flere fordeler:

 • Klarhet: Gir ansatte en tydelig forståelse av deres rolle og ansvar.

 • Kommunikasjon: Forbedrer kommunikasjonen ved å vise rapporteringslinjer.

 • Effektivitet: Hjelper ledelsen med å planlegge og fordele ressurser effektivt.

 • Planlegging: Støtter organisatoriske endringer og vekst ved å vise strukturen tydelig.

Hvordan lage et organisasjonskart

For å lage et organisasjonskart, følg disse trinnene:

 • Definer strukturen: Bestem hvilken type organisasjonskart som passer best for bedriften.

 • Samle informasjon: Identifiser alle ansatte, avdelinger og deres relasjoner.

 • Tegn kartet: Bruk programvare eller tegneverktøy til å lage kartet.

 • Oppdater regelmessig: Hold kartet oppdatert for å reflektere endringer i organisasjonen.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Organisasjonskart

Drifti forklarer