Drifti forklarer

Offentlige Anskaffelser

Forstå prosessen med offentlige anskaffelser og deres betydning for transparens og effektivitet

Forstå prosessen med offentlige anskaffelser og deres betydning for transparens og effektivitet

Hva er offentlige anskaffelser?

Offentlige anskaffelser refererer til prosessen hvor offentlige myndigheter kjøper varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider fra private leverandører. Denne prosessen er regulert av lovverk for å sikre transparens, rettferdig konkurranse og effektiv bruk av offentlige midler.

Prosessen med offentlige anskaffelser

Prosessen med offentlige anskaffelser består av flere trinn:

 • Planlegging: Definere behov og utarbeide en anskaffelsesstrategi.

 • Anbudsprosess: Invitere leverandører til å levere tilbud på forespørsel.

 • Evaluering: Vurdere innkomne tilbud basert på kriterier som pris og kvalitet.

 • Tildeling: Velge den beste leverandøren og inngå kontrakt.

 • Oppfølging: Overvåke leveransen for å sikre at kontraktsvilkårene oppfylles.

Hva er offentlige anskaffelser?

Offentlige anskaffelser refererer til prosessen hvor offentlige myndigheter kjøper varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider fra private leverandører. Denne prosessen er regulert av lovverk for å sikre transparens, rettferdig konkurranse og effektiv bruk av offentlige midler.

Prosessen med offentlige anskaffelser

Prosessen med offentlige anskaffelser består av flere trinn:

 • Planlegging: Definere behov og utarbeide en anskaffelsesstrategi.

 • Anbudsprosess: Invitere leverandører til å levere tilbud på forespørsel.

 • Evaluering: Vurdere innkomne tilbud basert på kriterier som pris og kvalitet.

 • Tildeling: Velge den beste leverandøren og inngå kontrakt.

 • Oppfølging: Overvåke leveransen for å sikre at kontraktsvilkårene oppfylles.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Forstå prosessen med offentlige anskaffelser og deres betydning for transparens og effektivitet

Viktigheten av offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser er viktige av flere grunner:

 • Effektivitet: Sikrer at offentlige midler brukes på en effektiv og kostnadseffektiv måte.

 • Transparens: Gir åpenhet i prosessen og reduserer risikoen for korrupsjon.

 • Konkurranse: Fremmer rettferdig konkurranse blant leverandører.

 • Kvalitet: Sikrer at varer og tjenester som kjøpes inn, oppfyller nødvendige kvalitetsstandarder.Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Offentlige Anskaffelser

Drifti forklarer