Drifti forklarer

Løsemidler

Lær om løsemidler, deres bruk og, sikker håndtering

Lær om løsemidler, deres bruk og, sikker håndtering

Hva er løsemidler?

Løsemidler er væsker som brukes til å løse opp eller fortynne andre stoffer uten å endre deres kjemiske egenskaper. De er vanlige i industrien, særlig i produksjon av maling, lakk, rengjøringsmidler, og i kjemiske prosesser.

Typer løsemidler

Løsemidler kan klassifiseres i flere typer:

 • Organiske løsemidler: Inkluderer alkohol, aceton, og bensin.

 • Uorganiske løsemidler: Inkluderer vann og ammoniakk.

 • Flyktige løsemidler: Fordamper lett ved romtemperatur, som eter.

 • Ikke-flyktige løsemidler: Har lav fordampningsrate, som glykoler.

Hva er løsemidler?

Løsemidler er væsker som brukes til å løse opp eller fortynne andre stoffer uten å endre deres kjemiske egenskaper. De er vanlige i industrien, særlig i produksjon av maling, lakk, rengjøringsmidler, og i kjemiske prosesser.

Typer løsemidler

Løsemidler kan klassifiseres i flere typer:

 • Organiske løsemidler: Inkluderer alkohol, aceton, og bensin.

 • Uorganiske løsemidler: Inkluderer vann og ammoniakk.

 • Flyktige løsemidler: Fordamper lett ved romtemperatur, som eter.

 • Ikke-flyktige løsemidler: Har lav fordampningsrate, som glykoler.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Lær om løsemidler, deres bruk og, sikker håndtering

Bruk av løsemidler

Løsemidler brukes i en rekke applikasjoner:

 • Maling og lakk: Brukes til å fortynne og påføre maling og lakk.

 • Rengjøring: Brukes til å fjerne fett, olje og andre forurensninger.

 • Kjemisk syntese: Brukes som reaksjonsmedier i kjemiske prosesser.

Sikker håndtering av løsemidler

Sikker håndtering av løsemidler er viktig for å unngå helse- og miljøskader:

 • Ventilasjon: Bruk god ventilasjon for å unngå innånding av skadelige damper.

 • Verneutstyr: Bruk hansker, vernebriller og masker.

 • Lagring: Oppbevar løsemidler i tette beholdere på godt ventilerte steder.

 • Avfallshåndtering: Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av løsemidler.

Ønsker du lære mer om løsemidler, burde du sjekke ut flere relevante artikler her:


Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Løsemidler

Drifti forklarer