Drifti forklarer

Lean

Lær om Lean, en metodikk for å forbedre effektivitet og redusere sløsing i virksomheter

Lær om Lean, en metodikk for å forbedre effektivitet og redusere sløsing i virksomheter

Hva er Lean?

Lean er en metodikk som fokuserer på å maksimere verdiskaping for kunden samtidig som man reduserer sløsing. Opprinnelig utviklet av Toyota, har Lean blitt en populær tilnærming innen produksjon, tjenesteyting og andre sektorer for å forbedre prosesser og øke effektiviteten.

Prinsipper for Lean

Lean bygger på flere grunnleggende prinsipper:

 • Verdiskaping: Fokus på aktiviteter som gir verdi for kunden.

 • Eliminering av sløsing: Identifisere og fjerne aktiviteter som ikke skaper verdi.

 • Kontinuerlig forbedring: Stadig forbedre prosesser og produkter.

 • Involvering av ansatte: Engasjere alle nivåer av organisasjonen i forbedringsarbeidet.

 • Just-in-Time: Produsere bare det som trengs, når det trengs.

Hva er Lean?

Lean er en metodikk som fokuserer på å maksimere verdiskaping for kunden samtidig som man reduserer sløsing. Opprinnelig utviklet av Toyota, har Lean blitt en populær tilnærming innen produksjon, tjenesteyting og andre sektorer for å forbedre prosesser og øke effektiviteten.

Prinsipper for Lean

Lean bygger på flere grunnleggende prinsipper:

 • Verdiskaping: Fokus på aktiviteter som gir verdi for kunden.

 • Eliminering av sløsing: Identifisere og fjerne aktiviteter som ikke skaper verdi.

 • Kontinuerlig forbedring: Stadig forbedre prosesser og produkter.

 • Involvering av ansatte: Engasjere alle nivåer av organisasjonen i forbedringsarbeidet.

 • Just-in-Time: Produsere bare det som trengs, når det trengs.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Lær om Lean, en metodikk for å forbedre effektivitet og redusere sløsing i virksomheter

Verktøy og teknikker i Lean

Lean bruker flere verktøy og teknikker for å forbedre prosesser:

 • 5S: En metode for å organisere og forbedre arbeidsplassen (Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain).

 • Kaizen: Kontinuerlige, små forbedringer involverer hele organisasjonen.

 • Value Stream Mapping: Kartlegging av alle trinn i en prosess for å identifisere sløsing.

 • Kanban: Visuell styring av arbeidsflyt for å forbedre produksjonsprosesser.

Fordeler med Lean

Implementering av Lean gir flere fordeler:

 • Økt effektivitet: Forbedrer prosesser og reduserer sløsing.

 • Høyere kvalitet: Fokus på verdiskaping gir bedre produkter og tjenester.

 • Reduserte kostnader: Optimalisering av ressurser og prosesser minimerer kostnader.

 • Økt medarbeidertilfredshet: Involvering og ansvar fører til et bedre arbeidsmiljø.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Lean

Drifti forklarer