Drifti forklarer

Lærlingordning

Utforsk lærlingordningen og hvordan den bidrar til oppløring og kompetanseutvikling

Utforsk lærlingordningen og hvordan den bidrar til oppløring og kompetanseutvikling

Hva er en lærlingordning?

En lærlingordning er et system hvor unge mennesker kombinerer arbeid og opplæring for å oppnå fagkompetanse. Lærlinger jobber i en bedrift samtidig som de får teoretisk opplæring, ofte i samarbeid med skoler eller opplæringsinstitusjoner.

Fordeler med lærlingordning

Lærlingordningen gir flere fordeler:

 • Praktisk erfaring: Lærlinger får verdifull arbeidserfaring samtidig som de lærer teori.

 • Kompetanseutvikling: Gir mulighet til å utvikle spesifikke ferdigheter og kunnskap innen et fagområde.

 • Økt sysselsetting: Forbedrer jobbutsiktene ved å gi lærlingene relevante ferdigheter og erfaringer.

 • Bedriftsfordeler: Bedrifter får tilgang til ny arbeidskraft og kan forme lærlingene etter egne behov.

Hva er en lærlingordning?

En lærlingordning er et system hvor unge mennesker kombinerer arbeid og opplæring for å oppnå fagkompetanse. Lærlinger jobber i en bedrift samtidig som de får teoretisk opplæring, ofte i samarbeid med skoler eller opplæringsinstitusjoner.

Fordeler med lærlingordning

Lærlingordningen gir flere fordeler:

 • Praktisk erfaring: Lærlinger får verdifull arbeidserfaring samtidig som de lærer teori.

 • Kompetanseutvikling: Gir mulighet til å utvikle spesifikke ferdigheter og kunnskap innen et fagområde.

 • Økt sysselsetting: Forbedrer jobbutsiktene ved å gi lærlingene relevante ferdigheter og erfaringer.

 • Bedriftsfordeler: Bedrifter får tilgang til ny arbeidskraft og kan forme lærlingene etter egne behov.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Utforsk lærlingordningen og hvordan den bidrar til oppløring og kompetanseutvikling

Hvordan fungerer lærlingordningen?

Lærlingordningen består av flere trinn:

 • Inngåelse av lærlingkontrakt: Lærlingen og bedriften inngår en kontrakt som regulerer opplæringen.

 • Opplæring i bedrift: Lærlingen jobber i bedriften og lærer gjennom praktisk arbeid.

 • Teoretisk opplæring: Lærlingen deltar også i teoretiske kurs og opplæring gjennom en skole eller opplæringsinstitusjon.

 • Fagprøve: Etter fullført opplæring avlegger lærlingen en fagprøve for å få fagbrev.


Ønsker du lese mer om lærlingsordningen, da kan du sjekke ut flere relevante artikler her:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Lærlingordning

Drifti forklarer