Drifti forklarer

Kvalitetssikringsrutine

Forstå betydningen av kvalitetssikringsrutiner for kontinuerlig forbedring

Forstå betydningen av kvalitetssikringsrutiner for kontinuerlig forbedring

Hva er kvalitetssikringsrutine?

Kvalitetssikringsrutine er de gjentatte prosessene og aktivitetene som utføres for å sikre at kvalitetsstandarder opprettholdes. Disse rutinene er en del av det overordnede kvalitetssikringssystemet.

Eksempler på kvalitetssikringsrutiner

Noen vanlige kvalitetssikringsrutiner inkluderer:

 • Regelmessige inspeksjoner: Gjennomføre jevnlige kontroller for å sikre at produkter og prosesser oppfyller kvalitetskrav.

 • Kalibrering av utstyr: Sikre at alt måleutstyr er nøyaktig og pålitelig.

 • Dokumentasjon: Føre nøyaktige registre over alle kvalitetsrelaterte aktiviteter.

 • Opplæring: Sørge for at ansatte har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å opprettholde kvalitet.

Hva er kvalitetssikringsrutine?

Kvalitetssikringsrutine er de gjentatte prosessene og aktivitetene som utføres for å sikre at kvalitetsstandarder opprettholdes. Disse rutinene er en del av det overordnede kvalitetssikringssystemet.

Eksempler på kvalitetssikringsrutiner

Noen vanlige kvalitetssikringsrutiner inkluderer:

 • Regelmessige inspeksjoner: Gjennomføre jevnlige kontroller for å sikre at produkter og prosesser oppfyller kvalitetskrav.

 • Kalibrering av utstyr: Sikre at alt måleutstyr er nøyaktig og pålitelig.

 • Dokumentasjon: Føre nøyaktige registre over alle kvalitetsrelaterte aktiviteter.

 • Opplæring: Sørge for at ansatte har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å opprettholde kvalitet.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Forstå betydningen av kvalitetssikringsrutiner for kontinuerlig forbedring

Viktigheten av kvalitetssikringsrutiner

Implementering av kvalitetssikringsrutiner er viktig for å:

 • Opprettholde konsistens: Sikre at produkter og tjenester alltid oppfyller kvalitetsstandarder.

 • Forbedre pålitelighet: Bygge tillit hos kunder og interessenter ved å levere pålitelige produkter.

 • Støtte kontinuerlig forbedring: Identifisere områder for forbedring og implementere nødvendige endringer.
Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Kvalitetssikringsrutine

Drifti forklarer