Drifti forklarer

Kvalitetssikring

Lær om kvalitetssikring og dens rolle i å sikre høy produktkvalitet

Lær om kvalitetssikring og dens rolle i å sikre høy produktkvalitet

Hva er kvalitetssikring?

Kvalitetssikring er en proaktiv prosess som fokuserer på å forhindre feil i produkter og prosesser. Det innebærer å etablere systemer og prosedyrer som sikrer at kvalitetskrav oppfylles.

Komponenter i kvalitetssikring

Kvalitetssikring består av flere komponenter:

 • Planlegging: Definere kvalitetsmål og utarbeide planer for å oppnå dem.

 • Implementering: Innføre prosedyrer og verktøy for å sikre kvalitet.

 • Overvåking: Kontinuerlig overvåke prosesser for å sikre at de fungerer som planlagt.

 • Revisjon: Regelmessig gjennomgå og forbedre kvalitetssystemer.

Hva er kvalitetssikring?

Kvalitetssikring er en proaktiv prosess som fokuserer på å forhindre feil i produkter og prosesser. Det innebærer å etablere systemer og prosedyrer som sikrer at kvalitetskrav oppfylles.

Komponenter i kvalitetssikring

Kvalitetssikring består av flere komponenter:

 • Planlegging: Definere kvalitetsmål og utarbeide planer for å oppnå dem.

 • Implementering: Innføre prosedyrer og verktøy for å sikre kvalitet.

 • Overvåking: Kontinuerlig overvåke prosesser for å sikre at de fungerer som planlagt.

 • Revisjon: Regelmessig gjennomgå og forbedre kvalitetssystemer.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Lær om kvalitetssikring og dens rolle i å sikre høy produktkvalitet

Fordeler med kvalitetssikring

Kvalitetssikring gir flere fordeler:

 • Forebygging av feil: Reduserer risikoen for kvalitetsproblemer.

 • Økt tillit: Gir kunder tillit til at produkter og tjenester vil oppfylle deres forventninger.

 • Effektivitet: Forbedrer effektiviteten ved å standardisere prosesser.
Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Kvalitetssikring

Drifti forklarer