Drifti forklarer

Kvalitetsrevisjon

Kvalitetsrevisjon

Forstå hva kvalitetsrevisjon er og hvordan det bidrar til kontinuerlig forbedring

Hva er kvalitetsrevisjon?

Kvalitetsrevisjon er en systematisk gjennomgang og vurdering av en organisasjons kvalitetsstyringssystemer og -prosesser. Målet er å sikre at systemene fungerer effektivt og oppfyller fastsatte standarder.

Typer kvalitetsrevisjoner

Det finnes flere typer kvalitetsrevisjoner:

  • Interne revisjoner: Utføres av organisasjonens egne ansatte for å vurdere interne prosesser.

  • Eksterne revisjoner: Utføres av uavhengige revisorer for å sikre overholdelse av eksterne standarder.

  • Prosessrevisjoner: Fokus på spesifikke prosesser for å identifisere forbedringsområder.

Hva er kvalitetsrevisjon?

Kvalitetsrevisjon er en systematisk gjennomgang og vurdering av en organisasjons kvalitetsstyringssystemer og -prosesser. Målet er å sikre at systemene fungerer effektivt og oppfyller fastsatte standarder.

Typer kvalitetsrevisjoner

Det finnes flere typer kvalitetsrevisjoner:

  • Interne revisjoner: Utføres av organisasjonens egne ansatte for å vurdere interne prosesser.

  • Eksterne revisjoner: Utføres av uavhengige revisorer for å sikre overholdelse av eksterne standarder.

  • Prosessrevisjoner: Fokus på spesifikke prosesser for å identifisere forbedringsområder.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Forstå hva kvalitetsrevisjon er og hvordan det bidrar til kontinuerlig forbedring

Prosessen med kvalitetsrevisjon

En kvalitetsrevisjon består av flere trinn:

  • Planlegging: Definere mål og omfang av revisjonen.

  • Gjennomføring: Innsamling av data gjennom intervjuer, observasjoner og dokumentgjennomgang.

  • Rapportering: Dokumentere funn og anbefalinger.

  • Oppfølging: Implementere korrigerende tiltak og overvåke deres effektivitet.Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Kvalitetsrevisjon

Drifti forklarer