Drifti forklarer

Kvalitetsfeilkostnad

Lær om kvalitetsfeilkostnader og hvordan de kan påvirke en bedrift

Lær om kvalitetsfeilkostnader og hvordan de kan påvirke en bedrift

Hva er kvalitetsfeilkostnad?

Kvalitetsfeilkostnad refererer til kostnadene forbundet med å rette opp feil og mangler i produkter eller tjenester. Dette inkluderer både interne kostnader (f.eks. omarbeiding) og eksterne kostnader (f.eks. kundeklager og returer).

Typer av kvalitetsfeilkostnader

Kvalitetsfeilkostnader kan deles inn i flere kategorier:

 • Forebyggingskostnader: Kostnader for å forhindre kvalitetsproblemer, som opplæring og prosessforbedring.

 • Vurderingskostnader: Kostnader for å inspisere og teste produkter for å sikre at de oppfyller kvalitetskrav.

 • Intern feil kostnader: Kostnader forbundet med feil oppdaget før levering til kunden, som omarbeiding.

 • Ekstern feil kostnader: Kostnader forbundet med feil oppdaget etter levering til kunden, som returer og garantikrav.

Hva er kvalitetsfeilkostnad?

Kvalitetsfeilkostnad refererer til kostnadene forbundet med å rette opp feil og mangler i produkter eller tjenester. Dette inkluderer både interne kostnader (f.eks. omarbeiding) og eksterne kostnader (f.eks. kundeklager og returer).

Typer av kvalitetsfeilkostnader

Kvalitetsfeilkostnader kan deles inn i flere kategorier:

 • Forebyggingskostnader: Kostnader for å forhindre kvalitetsproblemer, som opplæring og prosessforbedring.

 • Vurderingskostnader: Kostnader for å inspisere og teste produkter for å sikre at de oppfyller kvalitetskrav.

 • Intern feil kostnader: Kostnader forbundet med feil oppdaget før levering til kunden, som omarbeiding.

 • Ekstern feil kostnader: Kostnader forbundet med feil oppdaget etter levering til kunden, som returer og garantikrav.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Lær om kvalitetsfeilkostnader og hvordan de kan påvirke en bedrift

Redusere kvalitetsfeilkostnader

For å redusere kvalitetsfeilkostnader bør bedrifter fokusere på:

 • Forebygging: Investere i opplæring og prosessforbedring for å forhindre feil.

 • Tidlig deteksjon: Implementere effektive vurderingsprosesser for å oppdage feil tidlig.

 • Kontinuerlig forbedring: Bruke kvalitetsdata til å kontinuerlig forbedre prosesser og produkter.Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Kvalitetsfeilkostnad

Drifti forklarer