Drifti forklarer

Kjøregodtgjørelse

Få en forståelse av kjøregodtgjørelse og hvordan det beregnes

Få en forståelse av kjøregodtgjørelse og hvordan det beregnes

Hva er kjøregodtgjørelse?

Kjøregodtgjørelse er en økonomisk kompensasjon som gis til ansatte som bruker egen bil i jobbsammenheng. Denne godtgjørelsen skal dekke kostnader knyttet til drivstoff, slitasje, vedlikehold og andre utgifter ved bruk av egen bil. Kjøregodtgjørelse beregnes vanligvis basert på antall kjørte kilometer.Hva er kjøregodtgjørelse?

Kjøregodtgjørelse er en økonomisk kompensasjon som gis til ansatte som bruker egen bil i jobbsammenheng. Denne godtgjørelsen skal dekke kostnader knyttet til drivstoff, slitasje, vedlikehold og andre utgifter ved bruk av egen bil. Kjøregodtgjørelse beregnes vanligvis basert på antall kjørte kilometer.10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Få en forståelse av kjøregodtgjørelse og hvordan det beregnes

Hvordan beregnes kjøregodtgjørelse?

Kjøregodtgjørelse beregnes ofte ved hjelp av en fast sats per kilometer. Denne satsen kan variere avhengig av land og lokale regler. For eksempel kan det være forskjellige satser for korte og lange reiser, eller for by- og landkjøring. Korrekt ført kjørebok er nødvendig for å dokumentere kjørte kilometer og sikre at man mottar riktig godtgjørelse.

Regler og skattefradrag

Det er viktig å være klar over de gjeldende reglene for kjøregodtgjørelse i sitt land. I mange tilfeller kan det være et skattefradrag knyttet til kjøregodtgjørelse, som kan påvirke både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert på lokale skatteregler og sikre korrekt rapportering.Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Kjøregodtgjørelse

Drifti forklarer