Drifti forklarer

Godkjent for arbeidsrett

Sikring av Lovlig og Rettslig Arbeidsforhold

Sikring av Lovlig og Rettslig Arbeidsforhold

Hva betyr "godkjent for ansvarsrett"?

I Norge er "godkjent for ansvarsrett" en offisiell godkjenning som gir deg lov til å påta deg spesifikke ansvarsroller i byggeprosjekter.

Hvorfor er det viktig å være godkjent for ansvarsrett?

Godkjenning for ansvarsrett gir deg:

 • Mulighet til å ta på deg mer ansvar i byggeprosjekter: Dette kan føre til bedre betalte oppdrag og mer karrieremuligheter.

 • Økt tillit hos kunder og samarbeidspartnere: Godkjenningen viser at du har den nødvendige kompetansen og erfaringen til å utføre jobben på en profesjonell måte.

 • Sikkerhet for at du følger gjeldende lover og forskrifter: Ved å være godkjent for ansvarsrett, er du sikker på at du oppfyller alle kravene som stilles til deg.

Hvem kan bli godkjent for ansvarsrett?

Håndverkere med relevant praksis og kompetanse kan bli godkjent for ansvarsrett, uavhengig av formell utdanning.

Hva betyr "godkjent for ansvarsrett"?

I Norge er "godkjent for ansvarsrett" en offisiell godkjenning som gir deg lov til å påta deg spesifikke ansvarsroller i byggeprosjekter.

Hvorfor er det viktig å være godkjent for ansvarsrett?

Godkjenning for ansvarsrett gir deg:

 • Mulighet til å ta på deg mer ansvar i byggeprosjekter: Dette kan føre til bedre betalte oppdrag og mer karrieremuligheter.

 • Økt tillit hos kunder og samarbeidspartnere: Godkjenningen viser at du har den nødvendige kompetansen og erfaringen til å utføre jobben på en profesjonell måte.

 • Sikkerhet for at du følger gjeldende lover og forskrifter: Ved å være godkjent for ansvarsrett, er du sikker på at du oppfyller alle kravene som stilles til deg.

Hvem kan bli godkjent for ansvarsrett?

Håndverkere med relevant praksis og kompetanse kan bli godkjent for ansvarsrett, uavhengig av formell utdanning.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Sikring av Lovlig og Rettslig Arbeidsforhold

Hvordan kan håndverkere få godkjent for ansvarsrett?

Det er to hovedmåter å få godkjent for ansvarsrett:

1. Sentral godkjenning:

 • Søk om sentral godkjenning hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

 • DiBK har fastsatt krav til praksis, kompetanse og faglig ledelse for ulike ansvarsområder.

2. Kvalifikasjonsvurdering:

 • Søk om godkjenning hos en godkjenningsordning som er etablert av en faglig organisasjon.

Hvilke krav må håndverkere oppfylle for å bli godkjent for ansvarsrett?

De generelle kravene for å bli godkjent for ansvarsrett er:

 • Relevant praksis: Du må kunne dokumentere relevant praksis fra byggebransjen.

 • Faglig kompetanse: Du må kunne dokumentere faglig kompetanse relevant for den rollen du ønsker å ta på deg.

 • Ledelse og styring: Du må ha kunnskap om ledelse og styring av byggeprosjekter.

 • Lovverk og forskrifter: Du må ha kunnskap om relevant lovverk og forskrifter som gjelder for byggebransjen.


For mer informasjon om arbeidsrett og hvordan sikre at arbeidsforholdene er i henhold til loven, utforsk flere dybdegående ressurser og relaterte artikler:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Godkjent for arbeidsrett

Drifti forklarer