Drifti forklarer

Driftsresultat

Driftsresultat

Barometeret for Din Bedrifts Økonomiske Helse

Hva er driftsresultat?

Driftsresultat er bedriftens driftsinntekter minus driftskostnader. For deg betyr dette:

Driftsinntekter:
 • Salg av varer og tjenester

 • Andre driftsrelaterte inntekter

Driftskostnader:
 • Varekostnader

 • Lønn og sosiale utgifter

 • Husleie og driftskostnader

 • Markedsføringskostnader

 • Administrasjonskostnader

 • Andre driftskostnader

Hvordan beregnes driftsresultat?
Driftsresultat beregnes ved å:

Driftsresultat = Driftsinntekter - Driftskostnader

Hva er driftsresultat?

Driftsresultat er bedriftens driftsinntekter minus driftskostnader. For deg betyr dette:

Driftsinntekter:
 • Salg av varer og tjenester

 • Andre driftsrelaterte inntekter

Driftskostnader:
 • Varekostnader

 • Lønn og sosiale utgifter

 • Husleie og driftskostnader

 • Markedsføringskostnader

 • Administrasjonskostnader

 • Andre driftskostnader

Hvordan beregnes driftsresultat?
Driftsresultat beregnes ved å:

Driftsresultat = Driftsinntekter - Driftskostnader

10 days trial period for Drifti

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period for Drifti

Explore Drifti for free with no obligations.

Barometeret for Din Bedrifts Økonomiske Helse

Hvorfor er driftsresultat viktig for bedrifter?
Driftsresultat er viktig fordi det:
 • Viser bedriftens lønnsomhet fra den ordinære driften.

 • Gir et bilde av bedriftens evne til å generere overskudd.

 • Kan brukes til å sammenligne bedriften med andre bedrifter i samme bransje.

 • Er et viktig nøkkeltall for investorer og långivere.

Hvordan kan bedrifter forbedre driftsresultatet?
Bedrifter kan forbedre driftsresultatet ved å:
 • Øke driftsinntektene:

  • Øke salget av varer og tjenester

  • Øke prisene på varer og tjenester

  • Finne nye kunder

 • Redusere driftskostnadene:

  • Forhandle frem bedre priser på varer og tjenester

  • Effektivisere driften

  • Finne alternative løsninger som er mer kostnadseffektive

Vil du lære mer om driftsresultat og dets betydning for bedriftens økonomi? Sjekk ut relaterte artikler og ressurser for mer innsikt:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Driftsresultat

Drifti forklarer