Drifti forklarer

Driftsregnskap

Driftsregnskap

Naviger Gjennom Tallene for Bedre Forretningsbeslutninger

Hva er et driftsregnskap?

Et driftsregnskap er en del av en bedrifts regnskap som viser alle inntekter og kostnader knyttet til den ordinære driften. For håndverkere inkluderer dette:
 • Driftsinntekter: Salg av varer og tjenester, andre driftsrelaterte inntekter.

 • Driftskostnader: Varekostnader, lønn og sosiale utgifter, husleie og driftskostnader, markedsføringskostnader, administrasjonskostnader, andre driftskostnader.

Hvorfor er driftsregnskap viktig for bedrifter?

Driftsregnskap er viktig for bedrifter fordi det:
 • Gir et bilde av bedriftens lønnsomhet.

 • Viser hvordan bedriften bruker sine ressurser.

 • Kan brukes til å identifisere forbedringsområder.

 • Er et krav fra myndighetene.

Hva er et driftsregnskap?

Et driftsregnskap er en del av en bedrifts regnskap som viser alle inntekter og kostnader knyttet til den ordinære driften. For håndverkere inkluderer dette:
 • Driftsinntekter: Salg av varer og tjenester, andre driftsrelaterte inntekter.

 • Driftskostnader: Varekostnader, lønn og sosiale utgifter, husleie og driftskostnader, markedsføringskostnader, administrasjonskostnader, andre driftskostnader.

Hvorfor er driftsregnskap viktig for bedrifter?

Driftsregnskap er viktig for bedrifter fordi det:
 • Gir et bilde av bedriftens lønnsomhet.

 • Viser hvordan bedriften bruker sine ressurser.

 • Kan brukes til å identifisere forbedringsområder.

 • Er et krav fra myndighetene.

10 days trial period for Drifti

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period for Drifti

Explore Drifti for free with no obligations.

Naviger Gjennom Tallene for Bedre Forretningsbeslutninger

Hva kan bedrifter bruke driftsregnskap til?

bedrifter kan bruke driftsregnskap til:
 • Følge med på bedriftens økonomi.

 • Planlegge for fremtiden.

 • Ta bedre beslutninger.

 • Dokumentere bedriftens resultater.

Hvordan kan bedrifter føre driftsregnskap?

Bedrifter kan føre driftsregnskap på forskjellige måter:
 • Manuell bokføring: Bruke papir og blyant eller et regnskapsprogram.

 • Elektronisk bokføring: Bruke et skybasert regnskapssystem.

 • Få hjelp fra en regnskapsfører.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Driftsregnskap

Drifti forklarer