Drifti forklarer

Debet

Debet

Grunnsteinen i Enhver Transaksjon

Hva er debet?

Debet er et sentralt begrep i regnskapsverdenen, men det trenger ikke å være komplisert! La oss bryte det ned på en enkel måte:

Hvordan fungerer debet?

I regnskapet har en konto to sider: debet og kredit. Når du bokfører en transaksjon, må du føre den på både debet og kredit for to forskjellige kontoer. Dette kalles dobbel bokføring.

Debet og kredit i balansen:
 • Debet: Øker eiendeler og reduserer gjeld.

 • Kredit: Reduserer eiendeler og øker gjeld.

Debet og kredit i resultatregnskapet:
 • Debet: Øker kostnader og reduserer inntekter.

 • Kredit: Reduserer kostnader og øker inntekter.

Hva er debet?

Debet er et sentralt begrep i regnskapsverdenen, men det trenger ikke å være komplisert! La oss bryte det ned på en enkel måte:

Hvordan fungerer debet?

I regnskapet har en konto to sider: debet og kredit. Når du bokfører en transaksjon, må du føre den på både debet og kredit for to forskjellige kontoer. Dette kalles dobbel bokføring.

Debet og kredit i balansen:
 • Debet: Øker eiendeler og reduserer gjeld.

 • Kredit: Reduserer eiendeler og øker gjeld.

Debet og kredit i resultatregnskapet:
 • Debet: Øker kostnader og reduserer inntekter.

 • Kredit: Reduserer kostnader og øker inntekter.

10 days trial period for Drifti

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period for Drifti

Explore Drifti for free with no obligations.

Grunnsteinen i Enhver Transaksjon

Eksempler på debet i praksis:
 • Du kjøper materialer: Du debiterer materialekontoen (eiendel) og krediterer bankkontoen (eiendel).

 • Du fakturerer en kunde: Du debiterer kundekontoen (eiendel) og krediterer inntektskontoen.

 • Du betaler lønn til ansatte: Du debiterer lønnskostnadskontoen (kostnad) og krediterer bankkontoen (eiendel).

Hvorfor er debet viktig for deg?

Debet er et viktig verktøy for folk flest for å:

 • Holde oversikt over sin økonomi.

 • Sikre at regnskapet er i balanse.

 • Følge gjeldende lover og regler for regnskapsføring.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Debet

Drifti forklarer