Drifti forklarer

Byggvareforordningen

Byggvareforordningen

Standarder og Sikkerhet i Byggematerialer

Hva er Byggvareforordningen?

Byggvareforordningen (BVF) er en forordning fra EU som fastsetter regler for omsetning og tilsyn av CE-merkede byggevarer i EØS-området. Forordningen har som mål å sikre at byggevarer som omsettes i EØS-området er trygge og oppfyller gjeldende krav til ytelse.

Hva er hensikten med Byggvareforordningen?
Hensikten med Byggvareforordningen er å:
 • Sikre fri bevegelse av byggevarer i EØS-området.

 • Sikre et høyt nivå av sikkerhet og ytelse for byggevarer.

 • Verne forbrukerne mot utrygge og mangelfulle byggevarer.

Hva er Byggvareforordningen?

Byggvareforordningen (BVF) er en forordning fra EU som fastsetter regler for omsetning og tilsyn av CE-merkede byggevarer i EØS-området. Forordningen har som mål å sikre at byggevarer som omsettes i EØS-området er trygge og oppfyller gjeldende krav til ytelse.

Hva er hensikten med Byggvareforordningen?
Hensikten med Byggvareforordningen er å:
 • Sikre fri bevegelse av byggevarer i EØS-området.

 • Sikre et høyt nivå av sikkerhet og ytelse for byggevarer.

 • Verne forbrukerne mot utrygge og mangelfulle byggevarer.

10 days trial period for Drifti

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period for Drifti

Explore Drifti for free with no obligations.

Standarder og Sikkerhet i Byggematerialer

Hva inneholder Byggvareforordningen?
Byggvareforordningen inneholder en rekke bestemmelser om:
 • CE-merking: Alle byggevarer som omsettes i EØS-området skal være CE-merket. CE-merket er en erklæring fra produsenten om at byggevaren oppfyller gjeldende krav til ytelse.

 • Ytelsesdeklarasjon: Produsenten av en byggevare skal utarbeide en ytelsesdeklarasjon for byggevaren. Ytelsesdeklarasjonen skal inneholde informasjon om byggevarens egenskaper og ytelse.

 • Teknisk dokumentasjon: Produsenten av en byggevare skal ha teknisk dokumentasjon som underbygger at byggevaren oppfyller gjeldende krav til ytelse.

 • Tilsyn: Markedstilsynsmyndighetene i EØS-landene skal føre tilsyn med at byggevarer som omsettes på markedet oppfyller gjeldende krav.

Hvordan kan man bruke byggvareforordningen?
Man kan bruke Byggvareforordningen for å:
 • Sørge for at det brukes byggevarer som er trygge og oppfyller gjeldende krav.

 • Finne informasjon om byggevarers egenskaper og ytelse.

 • Dokumentere at det blir brukt byggevarer som oppfyller gjeldende krav.


For dypere forståelse og ytterligere informasjon om Byggvareforordningen, ta en titt på relaterte artikler og ressurser:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Byggvareforordningen

Drifti forklarer