Drifti forklarer

Byggteknisk Forskrift(TEK)

Byggteknisk Forskrift(TEK)

Veiledningen til Byggestandarder og Sikkerhet

Hva er Byggteknisk forskrift (TEK)?

Byggteknisk forskrift (TEK) er en forskrift fastsatt av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) som setter krav og standarder for bygninger og byggverk i Norge. TEK er en del av plan- og bygningsloven og skal sikre at bygninger oppfyller nødvendige krav til sikkerhet, helse, miljø og energieffektivitet.

Hva er formålet med TEK?
Formålet med TEK er å:
 • Sikre sikkerheten til personer i og ved bygninger.

 • Beskytte helse og miljø.

 • Fremme energieffektivitet i bygninger.

 • Legge til rette for god tilgjengelighet og universell utforming.

Hva er Byggteknisk forskrift (TEK)?

Byggteknisk forskrift (TEK) er en forskrift fastsatt av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) som setter krav og standarder for bygninger og byggverk i Norge. TEK er en del av plan- og bygningsloven og skal sikre at bygninger oppfyller nødvendige krav til sikkerhet, helse, miljø og energieffektivitet.

Hva er formålet med TEK?
Formålet med TEK er å:
 • Sikre sikkerheten til personer i og ved bygninger.

 • Beskytte helse og miljø.

 • Fremme energieffektivitet i bygninger.

 • Legge til rette for god tilgjengelighet og universell utforming.

10 days trial period for Drifti

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period for Drifti

Explore Drifti for free with no obligations.

Veiledningen til Byggestandarder og Sikkerhet

Hva inneholder TEK?
TEK er delt inn i 10 deler:
 • TEK 10: Generelle bestemmelser: Denne delen inneholder overordnede krav og prinsipper som gjelder for alle byggverk.

 • TEK 11: Tilgjengelighet og universell utforming: Denne delen setter krav til tilgjengelighet og universell utforming av bygninger.

 • TEK 12: Brannsikkerhet: Denne delen setter krav til brannsikkerhet i bygninger.

 • TEK 13: Brukssikkerhet: Denne delen setter krav til sikkerhet ved bruk av bygninger.

 • TEK 14: Energiytelse: Denne delen setter krav til energieffektivitet i bygninger.

 • TEK 15: Inneklima: Denne delen setter krav til inneklima i bygninger.

 • TEK 16: Rom og funksjoner: Denne delen setter krav til rom og funksjoner i bygninger.

 • TEK 17: Hygienisk og sanitær: Denne delen setter krav til hygieniske og sanitære forhold i bygninger.

 • TEK 18: Lyd: Denne delen setter krav til lydforhold i bygninger.

 • TEK 19: Byggtekniske installasjoner: Denne delen setter krav til tekniske installasjoner i bygninger.

Hvordan kan håndverkere bruke TEK?
Håndverkere kan bruke TEK for å:
 • Sørge for at arbeidet de utfører er i samsvar med gjeldende krav.

 • Finne informasjon om tekniske krav til ulike typer bygninger og installasjoner.

 • Få veiledning om hvordan de kan oppnå god kvalitet i sitt arbeid.

Hvor kan du finne mer informasjon om TEK?

Du kan finne mer informasjon om TEK på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK):https://www.dibk.no/regelverk/tek.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Byggteknisk Forskrift(TEK)

Drifti forklarer