Drifti forklarer

Byggetillatelse

Byggetillatelse

Nøkkelen til ditt byggeventyr

Hva er en byggetillatelse?

En byggetillatelse er et offisielt dokument fra kommunen som gir deg tillatelse til å starte et byggeprosjekt. Den bekrefter at planene dine er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og at du har tatt hensyn til sikkerhet, estetikk og miljø.

Når trenger du en byggetillatelse?
Du trenger vanligvis en byggetillatelse for:
  • Nybygg: Å bygge et nytt hus, en garasje, en hytte eller et annet bygg.

  • Tilbygg: Å bygge ut et eksisterende bygg, for eksempel å lage et nytt rom eller en ny etasje.

  • Endringer i fasaden: Å gjøre endringer i fasaden på et eksisterende bygg, for eksempel å bytte ut vinduer eller dører.

  • Oppgradering av bærende konstruksjoner: Å gjøre endringer i bærende konstruksjoner i et eksisterende bygg.

  • Riving av bygg: Å rive et eksisterende bygg.

Hva er en byggetillatelse?

En byggetillatelse er et offisielt dokument fra kommunen som gir deg tillatelse til å starte et byggeprosjekt. Den bekrefter at planene dine er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og at du har tatt hensyn til sikkerhet, estetikk og miljø.

Når trenger du en byggetillatelse?
Du trenger vanligvis en byggetillatelse for:
  • Nybygg: Å bygge et nytt hus, en garasje, en hytte eller et annet bygg.

  • Tilbygg: Å bygge ut et eksisterende bygg, for eksempel å lage et nytt rom eller en ny etasje.

  • Endringer i fasaden: Å gjøre endringer i fasaden på et eksisterende bygg, for eksempel å bytte ut vinduer eller dører.

  • Oppgradering av bærende konstruksjoner: Å gjøre endringer i bærende konstruksjoner i et eksisterende bygg.

  • Riving av bygg: Å rive et eksisterende bygg.

10 days trial period for Drifti

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period for Drifti

Explore Drifti for free with no obligations.

Nøkkelen til ditt byggeventyr

Hvordan får du en byggetillatelse?

For å få en byggetillatelse må du sende inn en byggesøknad til kommunen. Byggesøknaden skal inneholde informasjon om deg og prosjektet ditt, tegninger og beskrivelser, og dokumentasjon.

Hvor lang tid tar det å få en byggetillatelse?

Kommunen har 12 uker på seg til å behandle en byggesøknad. I noen tilfeller kan det ta lengre tid, for eksempel hvis det er behov for mer informasjon eller hvis det er innsigelser til søknaden.

Hva koster det å få en byggetillatelse?

Gebyret for å få en byggetillatelse varierer fra kommune til kommune. Du kan finne informasjon om gebyrer på kommunens nettsider.

Husk: Det er viktig å søke om en byggetillatelse i god tid før du starter å bygge. Du kan lese mer om byggetillatelser på Direktoratet for byggkvalitets nettsider: https://www.dibk.no/.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Byggetillatelse

Drifti forklarer