Drifti forklarer

Byggesøknad

Byggesøknad

Din billett til drømmeprosjektet

Hva er en byggesøknad?

En byggesøknad er en søknad du må sende til kommunen for å få tillatelse til å bygge noe nytt, for eksempel et hus, en garasje eller en hytte. Det er viktig å sende inn en fullstendig og korrekt byggesøknad, slik at du slipper forsinkelser i byggeprosjektet ditt.

Hva skal en byggesøknad inneholde?
En byggesøknad skal inneholde følgende:
  • Informasjon om deg og prosjektet ditt: Navn, adresse, eiendomsnummer, beskrivelse av prosjektet.

  • Tegninger og beskrivelser: Situasjonsplan, fasadetegninger, snittegninger, plantegninger, beskrivelse av materialer og konstruksjoner.

  • Dokumentasjon: Naboliste, eventuelle dispensasjoner, firmaattest for ansvarlig søker og utførende entreprenør.

Hvordan sender du inn en byggesøknad?

Du kan sende inn en byggesøknad digitalt via kommunens nettsider eller manuelt ved å levere inn papirer på kommunens servicetorg.

Hva er en byggesøknad?

En byggesøknad er en søknad du må sende til kommunen for å få tillatelse til å bygge noe nytt, for eksempel et hus, en garasje eller en hytte. Det er viktig å sende inn en fullstendig og korrekt byggesøknad, slik at du slipper forsinkelser i byggeprosjektet ditt.

Hva skal en byggesøknad inneholde?
En byggesøknad skal inneholde følgende:
  • Informasjon om deg og prosjektet ditt: Navn, adresse, eiendomsnummer, beskrivelse av prosjektet.

  • Tegninger og beskrivelser: Situasjonsplan, fasadetegninger, snittegninger, plantegninger, beskrivelse av materialer og konstruksjoner.

  • Dokumentasjon: Naboliste, eventuelle dispensasjoner, firmaattest for ansvarlig søker og utførende entreprenør.

Hvordan sender du inn en byggesøknad?

Du kan sende inn en byggesøknad digitalt via kommunens nettsider eller manuelt ved å levere inn papirer på kommunens servicetorg.

10 days trial period for Drifti

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period for Drifti

Explore Drifti for free with no obligations.

Din billett til drømmeprosjektet

Hvor lang tid tar det å få svar på en byggesøknad?

Kommunen har 12 uker på seg til å behandle en byggesøknad. I noen tilfeller kan det ta lengre tid, for eksempel hvis det er behov for mer informasjon eller hvis det er innsigelser til søknaden.

Hva koster det å sende inn en byggesøknad?

Gebyret for å sende inn en byggesøknad varierer fra kommune til kommune. Du kan finne informasjon om gebyrer på kommunens nettsider.

Husk: Det er viktig å sende inn en byggesøknad i god tid før du starter å bygge. Du kan lese mer om byggesøknader på Direktoratet for byggkvalitets nettsider: https://www.dibk.no/.

Ekstra:

  • Husk å sjekke om du trenger dispensasjoner fra gjeldende lover og forskrifter.

  • Vær forberedt på at kommunen kan ha spørsmål til byggesøknaden din.

  • Det er lurt å ha en god dialog med kommunen underveis i byggesøknadsprosessen.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Byggesøknad

Drifti forklarer