Drifti forklarer

BREEAM

Lær om BREEAM, verdens ledende miljøvurderingsmetode for bygninger og infrastruktur

Lær om BREEAM, verdens ledende miljøvurderingsmetode for bygninger og infrastruktur

Hva er BREEAM?

BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Det er et internasjonalt sertifiseringssystem for bærekraftige bygninger, utviklet av det britiske forskningsinstituttet BRE (Building Research Establishment). BREEAM vurderer bygningers miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen, fra design og konstruksjon til drift og vedlikehold.

Hvordan fungerer BREEAM?

BREEAM vurderer bygninger basert på flere kategorier:

 • Energi: Effektiv energibruk og reduksjon av karbonutslipp.

 • Helse og velvære: Innendørs luftkvalitet, belysning og akustikk.

 • Materialer: Bruk av bærekraftige og resirkulerbare materialer.

 • Vann: Effektiv bruk og forvaltning av vannressurser.

 • Avfall: Avfallshåndtering og resirkulering.

 • Transport: Tilrettelegging for bærekraftige transportalternativer.

 • Forurensning: Reduksjon av forurensning og miljøpåvirkning.

 • Ledelse: Effektiv prosjektledelse og drift.

Hva er BREEAM?

BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Det er et internasjonalt sertifiseringssystem for bærekraftige bygninger, utviklet av det britiske forskningsinstituttet BRE (Building Research Establishment). BREEAM vurderer bygningers miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen, fra design og konstruksjon til drift og vedlikehold.

Hvordan fungerer BREEAM?

BREEAM vurderer bygninger basert på flere kategorier:

 • Energi: Effektiv energibruk og reduksjon av karbonutslipp.

 • Helse og velvære: Innendørs luftkvalitet, belysning og akustikk.

 • Materialer: Bruk av bærekraftige og resirkulerbare materialer.

 • Vann: Effektiv bruk og forvaltning av vannressurser.

 • Avfall: Avfallshåndtering og resirkulering.

 • Transport: Tilrettelegging for bærekraftige transportalternativer.

 • Forurensning: Reduksjon av forurensning og miljøpåvirkning.

 • Ledelse: Effektiv prosjektledelse og drift.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Lær om BREEAM, verdens ledende miljøvurderingsmetode for bygninger og infrastruktur

Fordeler med BREEAM

 • Miljøfordeler: Redusert miljøpåvirkning gjennom bærekraftige praksiser.

 • Økonomiske fordeler: Lavere driftskostnader gjennom energieffektivitet og ressursforvaltning.

 • Helse og velvære: Bedre innemiljø for bygningens brukere.

 • Markedsverdi: Økt verdi og attraktivitet for bygninger med BREEAM-sertifisering.

 • Overholdelse: Hjelper med å oppfylle nasjonale og internasjonale miljøkrav og forskrifter.

Eksempler på BREEAM-sertifiserte bygninger

 • The Edge, Amsterdam: Kjent som verdens mest bærekraftige kontorbygning.

 • One Angel Square, Manchester: Et av Storbritannias grønneste kontorbygg.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

BREEAM

Drifti forklarer