Drifti forklarer

Avfallforskriften

Navigering i Regler for Avfallshåndtering

Navigering i Regler for Avfallshåndtering

Hva er Avfallforskriften?

Avfallforskriften er en forskrift som regulerer håndtering av avfall i Norge. Den fastsetter krav til:

 • Gjenvinning og behandling av avfall: For å sikre at avfall håndteres på en miljøvennlig måte.

 • Forebygging av avfall: For å redusere mengden avfall som produseres.

 • Håndtering av farlig avfall: For å beskytte mennesker og miljø mot farlige stoffer.

Hvem gjelder Avfallforskriften for?

Avfallforskriften gjelder for alle som produserer, transporterer, behandler eller gjenvinner avfall. Dette inkluderer:
 • Husholdninger

 • Bedrifter

 • Offentlige virksomheter

Hva er de viktigste kravene i Avfallforskriften?

De viktigste kravene i Avfallforskriften inkluderer:
 • Avfall skal sorteres: Avfall skal sorteres i ulike fraksjoner for å muliggjøre gjenvinning og behandling.

 • Farlig avfall skal håndteres separat: Farlig avfall skal håndteres på en måte som beskytter mennesker og miljø.

 • Avfall skal gjenvinnes eller behandles på en forsvarlig måte: Avfall skal ikke forurene eller skade mennesker og miljø.

Hva er Avfallforskriften?

Avfallforskriften er en forskrift som regulerer håndtering av avfall i Norge. Den fastsetter krav til:

 • Gjenvinning og behandling av avfall: For å sikre at avfall håndteres på en miljøvennlig måte.

 • Forebygging av avfall: For å redusere mengden avfall som produseres.

 • Håndtering av farlig avfall: For å beskytte mennesker og miljø mot farlige stoffer.

Hvem gjelder Avfallforskriften for?

Avfallforskriften gjelder for alle som produserer, transporterer, behandler eller gjenvinner avfall. Dette inkluderer:
 • Husholdninger

 • Bedrifter

 • Offentlige virksomheter

Hva er de viktigste kravene i Avfallforskriften?

De viktigste kravene i Avfallforskriften inkluderer:
 • Avfall skal sorteres: Avfall skal sorteres i ulike fraksjoner for å muliggjøre gjenvinning og behandling.

 • Farlig avfall skal håndteres separat: Farlig avfall skal håndteres på en måte som beskytter mennesker og miljø.

 • Avfall skal gjenvinnes eller behandles på en forsvarlig måte: Avfall skal ikke forurene eller skade mennesker og miljø.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Navigering i Regler for Avfallshåndtering

Hvorfor er Avfallforskriften viktig?

Avfallforskriften er viktig for å:
 • Beskytte mennesker og miljø mot avfall: Avfall kan inneholde farlige stoffer som kan forurense og skade mennesker og miljø.

 • Sikre en bærekraftig håndtering av avfall: Avfall kan gjenvinnes og brukes til nye produkter, noe som sparer ressurser og energi.

 • Redusere mengden avfall som produseres: Forebygging av avfall er den beste måten å beskytte mennesker og miljø på.

Ekstra:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Avfallforskriften

Drifti forklarer