Drifti forklarer

Ansvarsrett

Ansvarsrett

Forståelse av Ansvar og Roller i Byggebransjen

Hva er ansvarsrett?

Ansvarsrett er et begrep som brukes i byggebransjen i Norge for å beskrive en aktørs juridiske og faglige ansvar og rettigheter i forbindelse med gjennomføring av byggeprosjekter.

Hvem har ansvarsrett?

Ansvarsrett kan tildeles:
 • Ansvarlig søker: Den som søker om tillatelse til et tiltak etter plan- og bygningsloven.

 • Ansvarlig prosjekterende: Den som utfører prosjekteringen av et tiltak.

 • Ansvarlig utførende: Den som utfører bygge- eller rivearbeidene i et tiltak.

 • Ansvarlig kontrollerende: Den som utfører kontroll av et tiltak.

Hvordan får man ansvarsrett?

For å få ansvarsrett må man søke til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Søknaden må inneholde dokumentasjon for at man oppfyller kravene til:

 • Kompetanse: relevant utdanning og erfaring

 • Faglig forsvarlighet: systemer for å sikre kvalitet og sikkerhet

 • Økonomisk forsvarlighet: tilstrekkelig forsikring

Hva er ansvarsrett?

Ansvarsrett er et begrep som brukes i byggebransjen i Norge for å beskrive en aktørs juridiske og faglige ansvar og rettigheter i forbindelse med gjennomføring av byggeprosjekter.

Hvem har ansvarsrett?

Ansvarsrett kan tildeles:
 • Ansvarlig søker: Den som søker om tillatelse til et tiltak etter plan- og bygningsloven.

 • Ansvarlig prosjekterende: Den som utfører prosjekteringen av et tiltak.

 • Ansvarlig utførende: Den som utfører bygge- eller rivearbeidene i et tiltak.

 • Ansvarlig kontrollerende: Den som utfører kontroll av et tiltak.

Hvordan får man ansvarsrett?

For å få ansvarsrett må man søke til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Søknaden må inneholde dokumentasjon for at man oppfyller kravene til:

 • Kompetanse: relevant utdanning og erfaring

 • Faglig forsvarlighet: systemer for å sikre kvalitet og sikkerhet

 • Økonomisk forsvarlighet: tilstrekkelig forsikring

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Forståelse av Ansvar og Roller i Byggebransjen

Hva er ansvaret til den som har ansvarsrett?

Den som har ansvarsrett har ansvar for å:

 • Sikre at tiltaket utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter

 • Sikre at tiltaket er faglig forsvarlig

 • Ta ansvar for eventuelle feil eller mangler

Hvorfor er ansvarsrett viktig?

Ansvarsrett er viktig for å:

 • Sikre kvalitet og trygghet i byggebransjen

 • Hindre ulovlig bygging

 • Gi forbrukerne rettigheter ved eventuelle feil eller mangler

Ekstra:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Ansvarsrett

Drifti forklarer