Drifti forklarer

Ansvarlig Utførende

Ansvarlig Utførende

Rollen og Ansvaret i Byggeprosjekter

Hva er ansvarlig utførende?

Ansvarlig utførende er den eller de som utfører bygge- eller rivearbeidene i et byggeprosjekt. De har ansvar for at arbeidet utføres i henhold til:

 • Prosjekteringen fra de ansvarlig prosjekterende

 • Krav og tillatelser etter plan- og bygningsloven

 • Teknisk forskrift (TEK10/TEK17)

 • Godkjente søknader

Hva er ansvaret til ansvarlig utførende?

Ansvarlig utførende har ansvar for:
 • Å lede og koordinere arbeidet på byggeplassen

 • Å sørge for at arbeidet utføres av fagkyndige og kvalifiserte personer

 • Å sørge for at arbeidet utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter

 • Å sørge for at sikkerheten på byggeplassen ivaretas

 • Å melde fra om eventuelle avvik fra prosjekteringen eller gjeldende lover og forskrifter

 • Å føre tilsyn med arbeidet

 • Å sørge for at sluttresultatet er i samsvar med prosjekteringen og gjeldende krav

Hva er ansvarlig utførende?

Ansvarlig utførende er den eller de som utfører bygge- eller rivearbeidene i et byggeprosjekt. De har ansvar for at arbeidet utføres i henhold til:

 • Prosjekteringen fra de ansvarlig prosjekterende

 • Krav og tillatelser etter plan- og bygningsloven

 • Teknisk forskrift (TEK10/TEK17)

 • Godkjente søknader

Hva er ansvaret til ansvarlig utførende?

Ansvarlig utførende har ansvar for:
 • Å lede og koordinere arbeidet på byggeplassen

 • Å sørge for at arbeidet utføres av fagkyndige og kvalifiserte personer

 • Å sørge for at arbeidet utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter

 • Å sørge for at sikkerheten på byggeplassen ivaretas

 • Å melde fra om eventuelle avvik fra prosjekteringen eller gjeldende lover og forskrifter

 • Å føre tilsyn med arbeidet

 • Å sørge for at sluttresultatet er i samsvar med prosjekteringen og gjeldende krav

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Rollen og Ansvaret i Byggeprosjekter

Hvem kan være ansvarlig utførende?

Enkeltpersonforetak, aksjeselskap eller andre juridiske personer kan være ansvarlig utførende. De må ha relevant kompetanse og erfaring for å kunne påta seg ansvaret.

Hvordan velge ansvarlig utførende?

Det er viktig å velge en ansvarlig utførende som har:

 • Relevant kompetanse og erfaring

 • Et godt rykte

 • En god HMS-kultur

 • En god forsikringsdekning


Ekstra:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

Ansvarlig Utførende

Drifti forklarer