Drifti forklarer

A-melding

All You Need to Know About Reporting Employment Relationships

All You Need to Know About Reporting Employment Relationships

What is an A-melding?

An A-melding is a monthly reporting of wage and employment conditions to the Tax Administration, NAV and Statistics Norway (SSB). The A-melding contains information about salary and benefits, as well as the status of all employment relationships.

Who should submit the A-melding?

Everyone who has employees, regardless of whether salary has been paid or not, must submit the A-melding every month. This also applies to pensioners and board members who receive dividends.

How to submit the A-melding?

The A-melding can be submitted in two ways:

  • Directly from an accounting system with payroll functionality: Most modern accounting systems have integrated the A-melding.

  • Through Altinn: You can manually submit the A-melding through Altinn's website.

What is an A-melding?

An A-melding is a monthly reporting of wage and employment conditions to the Tax Administration, NAV and Statistics Norway (SSB). The A-melding contains information about salary and benefits, as well as the status of all employment relationships.

Who should submit the A-melding?

Everyone who has employees, regardless of whether salary has been paid or not, must submit the A-melding every month. This also applies to pensioners and board members who receive dividends.

How to submit the A-melding?

The A-melding can be submitted in two ways:

  • Directly from an accounting system with payroll functionality: Most modern accounting systems have integrated the A-melding.

  • Through Altinn: You can manually submit the A-melding through Altinn's website.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

All You Need to Know About Reporting Employment Relationships

Frist for å levere A-melding:

A-meldingen skal leveres innen den 5. i hver måned.

Hva inneholder A-melding?

A-meldingen inneholder følgende informasjon:
  • Ansattes inntekt: Brutto- og nettolønn, feriepenger, overtidsbetaling, bonus og andre ytelser.

  • Arbeidsforhold: Stillingsprosent, ansettelsesdato, sluttdato, permisjoner og sykefravær.

  • Forskuddstrekk: Skattetrekk og andre trekk fra lønnen.

  • Arbeidsgiveravgift: Arbeidsgiveravgift og andre arbeidsgiveravgifter.

  • Finansskatt til virksomheten: Finansskatt på arbeidsgivers gjeld.

Hva brukes informasjonen i A-melding til?

NAV bruker informasjonen i A-melding til å behandle søknader om ytelser som sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd og dagpenger. Skatteetaten bruker informasjonen til å forhåndsutfylle skattemeldingen (selvangivelsen), skatteoppgjøret og skattekort. SSB bruker informasjonen til å lage statistikk om lønn, sysselsetting og sykefravær.

Konsekvenser av å ikke levere A-melding:

Hvis du ikke leverer A-melding eller leverer feilinformasjon, kan du få tvangsmulkt. Du kan også bli holdt ansvarlig for eventuelle feilutbetalinger av ytelser fra NAV.


For å lære mer om A-meldingen og dens betydning for din virksomhet, sjekk ut flere relaterte og eksterne ressurser:

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser

A-melding

Drifti forklarer