Jun 18, 2024

Derfor bør håndverkere kredittvurdere sine kunder

Derfor bør håndverkere kredittvurdere sine kunder

Derfor bør håndverkere kredittvurdere sine kunder

Håndverksbransjen er en av de mest utsatte sektorene for økonomisk risiko. Høye konkursrater, få kunder med store avtaler, og lave marginer gjør at tap av betaling for prosjekter kan få store konsekvenser. Dette gjør det ekstra viktig å ha kontroll på kundens betalingsdyktighet før prosjektstart og underveis i prosjektet. Regelmessige kredittsjekker kan hjelpe håndverkere med å redusere kunderisikoen.

Høy konkursrisiko i håndverksbransjen

Håndverksbransjen er kjent for sin høye konkursrate, og bygg- og anleggsnæringen i Norge hadde hele 27% av konkursene i Q1 2024 (SSB). Dette skyldes en kombinasjon av økonomiske svingninger, sesongbasert etterspørsel, og høye forskuddsutlegg for materialer og arbeidskraft. En viktig faktor i denne sammenhengen er kundens betalingsdyktighet. Hvis en kunde ikke betaler for utført arbeid, kan det sette håndverksbedriften i en alvorlig økonomisk situasjon. Spesielt små og mellomstore håndverksbedrifter er sårbare for konkurs.

Håndverksbransjen er en av de mest utsatte sektorene for økonomisk risiko. Høye konkursrater, få kunder med store avtaler, og lave marginer gjør at tap av betaling for prosjekter kan få store konsekvenser. Dette gjør det ekstra viktig å ha kontroll på kundens betalingsdyktighet før prosjektstart og underveis i prosjektet. Regelmessige kredittsjekker kan hjelpe håndverkere med å redusere kunderisikoen.

Høy konkursrisiko i håndverksbransjen

Håndverksbransjen er kjent for sin høye konkursrate, og bygg- og anleggsnæringen i Norge hadde hele 27% av konkursene i Q1 2024 (SSB). Dette skyldes en kombinasjon av økonomiske svingninger, sesongbasert etterspørsel, og høye forskuddsutlegg for materialer og arbeidskraft. En viktig faktor i denne sammenhengen er kundens betalingsdyktighet. Hvis en kunde ikke betaler for utført arbeid, kan det sette håndverksbedriften i en alvorlig økonomisk situasjon. Spesielt små og mellomstore håndverksbedrifter er sårbare for konkurs.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

10 days trial period

Explore Drifti for free with no obligations.

Få kunder og store avtaler med lave marginer

Håndverksbedrifter har ofte et begrenset antall kunder av en betydelig størrelse. Hvis en av disse kundene misligholder betalingen, påvirker det bedriftens likviditet. I tillegg krever store prosjekter betydelige investeringer i forkant, som ytterligere øker den økonomiske risikoen. Videre er marginene i håndverksbransjen ofte lave, og dette betyr at selv små økonomiske tap kan få store konsekvenser. Når en kunde ikke betaler for det ferdigstilte arbeidet, står håndverkeren igjen med disse kostnadene uten inntekter til å dekke dem.

Få kunder og store avtaler med lave marginer

Håndverksbedrifter har ofte et begrenset antall kunder av en betydelig størrelse. Hvis en av disse kundene misligholder betalingen, påvirker det bedriftens likviditet. I tillegg krever store prosjekter betydelige investeringer i forkant, som ytterligere øker den økonomiske risikoen. Videre er marginene i håndverksbransjen ofte lave, og dette betyr at selv små økonomiske tap kan få store konsekvenser. Når en kunde ikke betaler for det ferdigstilte arbeidet, står håndverkeren igjen med disse kostnadene uten inntekter til å dekke dem.

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv Drifti gratis i 10 dager

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

10 days trial period for Drifti

Explore Drifti for free with no obligations.

Kontroll på kundens betalingsdyktighet

For å unngå økonomiske fallgruver som følge av ubetalte regninger, er det avgjørende at håndverkere har god kontroll på kundens betalingsdyktighet. Kredittvurdering av kunder før prosjektstart og underveis i prosjektet er et effektivt verktøy for å redusere risikoen for ubetalte fakturaer. En kredittvurdering gir håndverkeren innsikt i kundens økonomiske situasjon, betalingshistorikk og generell kredittverdighet.

Bislab er en ledende leverandør av API-baserte kredittvurderingsprodukter, som definerer nye standarder i bransjen gjennom presise kredittvurderingsmodeller og skreddersydde API-løsninger.

- I samarbeid med Drifti har vi nylig lansert våre kredittsjekkprodukter, med et klart fokus på å skape verdi for håndverkere og entreprenører i bygg- og anleggsbransjen. uttaler Ole Kristian Haug, COO i Bislab, før han fortsetter:

- Vårt mål er å gi flere aktører bedre innsikt og redusert risiko knyttet til kunders betalingsdyktighet. Vi er derfor svært tilfredse med integrasjonen av våre tjenester i Drifti-plattformen. Dette gjør det enkelt for håndverkere å få umiddelbar tilgang til viktig informasjon om sluttkundenes betalingsdyktighet med få tastetrykk.

Ved å gjennomføre en grundig kredittsjekk før inngåelse av en kontrakt, kan håndverkeren få en indikasjon på om kunden har evne og vilje til å betale. Dette kan gi mulighet til å sette inn nødvendige tiltak, som for eksempel å kreve forskuddsbetaling, sikre bankgarantier, eller til og med avstå fra å inngå avtale med risikable kunder. Underveis i prosjektet kan regelmessige kredittsjekker gi varsler om endringer i kundens økonomiske situasjon, slik at håndverkeren kan ta nødvendige grep i tide.

Drifti er en ledende leverandør av digitale fagsystemer i bygg- og anleggsbransjen. Kundene deres fakturerer i dag for over 4,1 milliarder NOK gjennom plattformen.

- Det er et tøft marked med høye konkursrater og lite aktivitet. Vi i Drifti skal bidra til at flere håndverksbedrifter lykkes gjennom digitalisering, effektivisering og økt innsikt. Det er derfor viktig for oss å kunne tilby kredittsjekk for å redusere risiko for at våre kunder ikke får betalt for jobben de gjør. - Eyolf Strømme-Svendsen, CPO i Drifti

Drifti 10 dager prøveperiode

Utforsk Drifti gratis helt uten forpliktelser.

Prøv gratis i 10 dager

Prøv Drifti idag